Papers
catalans
a Àvila

Carta de Josep Navarro Costabella a Ramon Frontera, sots-secretari de Cultura, en relació al Teatre Poliorama. (Barcelona, 25/9/1937)