Papers
catalans
a Àvila

Documentació del projecte d’Alessio Boileau i Bernasconi, plantejat al Departament de Cultura de la Generalitat, de creació d’una “Editorial de Música Catalana”. (Febrer-abril de 1937)