Papers
catalans
a Àvila

Full amb la relació dels premiats al Premi Crexells, Premi dels Novel·listes, Premi Folguera i Premi Iglesias (fins al 1936)