El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

El difícil retorn a la normalitat

Text introductori

El 1939, tot just acabada la guerra civil, el país estava desfet. Tot penjava d'un fil i la vida quotidiana de les persones era extraordinàriament difícil.

Els documents agrupats en aquest apartat ens mostren ben gràficament fins a quin punt era complicat pretendre tornar a la normalitat d'abans de la guerra. Des de recuperar mobles i objectes personals que havien estat confiscats o robats durant el període 1936-1939, fins als intents d'aconseguir que l'Ajuntament de Madrid torni un autotanc “para el servicio de riego y de extinción de incendios", que havia estat deixat en préstec per part de les autoritats republicanes locals.

Enmig d'aquest desgavell, les noves autoritats franquistes s'interessen per la recuperació del material topogràfic i de dibuix "utilizado por el Ejército rojo", o bé per l'estat i localització dels aparells meteorològics de la ciutat.

Tanmateix, el més colpidor és el drama humà dels refugiats, desplaçats forçosos a causa de la guerra, i els intents de la Creu Roja internacional de trobar un nen que havia estat acollit a la finca de La Noguera, al terme de Monistrolet.