El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Víctimes de la Guerra Civil

Text introductori

Un mínim de 755 manresans i manresanes van perdre la vida a causa de la Guerra Civil, la repressió franquista i la deportació als camps nazis. Segons la tipologia de la seva mort, els podem classificar de la manera següent:

•  assassinats a la rereguarda republicana (en aquest cas s’hi esmenten també els qui moriren a Manresa, encara que no fossin de la ciutat, i els manresans que van morir fora de Manresa) (158)

•  morts o desapareguts al front de guerra (507)

•  morts pels bombardeigs de l’aviació franquista (35)

•  assassinats a l'entrada de les tropes franquistes a Manresa (5)

•  morts en centres de reclusió franquistes (6)

•  executats pel règim franquista al Camp de la Bota (28)

•  morts als camps d’extermini nazis (16)

En aquest apartat podrem observar diversa documentació sobre els esforços de les autoritats franquistes per quantificar els "seus" morts -prescindint totalment de les víctimes del bàndol republicà i de llurs famílies-, la recuperació de cadàvers de persones assassinades a la rereguarda republicana, l'assistència a funerals en memòria de les víctimes de la repressió a la "zona roja" i els homenatges que aquestes reberen a títol pòstum.