Aparadors 1956

Nadal 1956. Aparador dedicat a una escena de Nadal. En un cartell es veuen dues populars dites catalanes escrites en català, cosa destacable en aquella època de repressió de la llengua.