Fotos familiars

Any 1918. Foto familiar. A la primera imatge, d’esquerra a dreta, veiem Joan Jorba Rius; el seu pare, Pere Jorba Gassó; la seva filla, Josefina Jorba Vall, i la seva esposa, Rosa Vall Sanllehy; el nen és Anton Calsina Jorba, fill de Rosa Jorba Rius, el qual vivia amb la família Jorba com a afillat en quedar-se orfe de pares. A la segona i tercera imatges, en una altra excursió, veiem Joan Jorba Rius, Rosa Vall Sanllehy; els seus fills Pere i Josefina Jorba Vall; el nen és Pere Jorba Puigsubirà, cosí dels anteriors.

Any 1919. Josefina Jorba Vall, filla de Joan Jorba Rius, al volant d’un automòbil.

Any 1919. A la primera foto veiem, asseguts a terra, Carme Abadal Gomis, Josefina Jorba Vall, una noia desconeguda, Pere Jorba Vall i Joan Jorba Rius, Bo i dretes, Rosario Gomis Abadal, Rosa Vall Sanllehy i Elvira Abadal Portella. Les mateixes persones surten a les següents fotografies.

Any 1920. A la primera foto veiem, d’esquerra a dreta: Pere Jorba Vall (fill gran de Joan Jorba), Rosario Gomis Abadal, Elvira Abadal Portella (mare de Rosario), Dolors Portella (àvia de Rosario), Rosa Vall Sanllehy (esposa de Joan Jorba), Joan Jorba Rius, Carme Gomis Abadal (germana de Rosario) i Josefina Jorba Vall (filla petita de Joan Jorba). A la segona foto hi ha Josefina Jorba Vall i Carme Abadal Portella. Les fotos es van fer al Mas Gomis d’Avinyó, poc abans del casament de Pere Jorba Vall i Rosario Gomis Abadal.

Any 1929 o 1930. Foto familiar de Joan Jorba Rius al Mas Gomis d’Horta d’Avinyó. Amb ulleres hi ha la seva jove, Rosario Gomis Abadal, esposa de Pere Jorba i Vall, i les seves nétes Rosa i Roser Jorba Gomis. Al mig, vestida de negre, Rosa Vall Sanllehy, esposa de Joan Jorba i a l’esquerra també vestida de negre, Elvira Abadal Portella. A davant, bo i asseguda, Carme Gomis Abadal, germana petita de Rosario. A la segona foto veiem, al davant, Carme Abadal Portella, Roser i Rosa Jorba Gomis; al darrere, Antoni Armengol, marit de Carme Abadal, i Rosario Gomis Abadal.

Any 1930: Josefina Jorba Vall, filla petita de Joan Jorba, retratada a la casa de Monistrolet amb una minyona i els seus fills Quirze Font Jorba (1927-2012), el més gran, i Joan Font Jorba (1929-2007), el més xic.

Any 1931 o 1932. Diverses imatges de Joan Jorba Rius, se’l distingeix pel seu gran bigoti blanc. A la primera foto hi ha el seu germà Josep, al centre i sense barret. A la segona, Joan Jorba Rius en una foto familiar darrere les seves nétes Roser i Rosa Jorba Gomis, i al costat de la seva dona, Rosa Vall Sanllehy.

Any 1932 o 1933. Joan Jorba Rius retratat amb el seu germà Josep (a la dreta de les fotos) a la Font de l’Avi de la colònia Jorba, en construcció. A la segona foto hi apareix la seva dona, Rosa Vall al mig, vestida de negre.

Any 1933 o 34. Fontada on, entre un grup de gent, veien Josefina Jorba Vall, asseguda en primer terme. En segon terme hi ha el seu oncle Josep Jorba Rius, a l’esquerra, la seva esposa Soledat Mas (cinquena dona per la dreta) i Quirze Font Palà, marit de Josefina Jorba, darrere seu.

Tres fotografies de Rosa Vall Sanllehy, esposa de Joan Jorba i Rius. La primera feta al voltant de 1910, la segona a casa seva a l’any 1934, i la tercera a la seva finca de Santpedor, quan ja era vídua.