Fotos personals i actes socials

Any 1918 o 1919: Pere Jorba Vall.

Any 1934: Pere Jorba Vall al jardí del mas Jorba (antic mas Llissach) de Santpedor.