Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Portada

Aquest web pretén fer conèixer l'extraordinària aposta per l'educació que va significar la Segona República a Manresa i recuperar de l'oblit els mestres i les mestres que contribuïren a fer-la possible.

A més del context educatiu en què es va produir aquest gran avenç pedagògic i del seu desenvolupament a Manresa, hem estudiat amb un especial interès el procés de repressió i depuració que van patir els mestres que treballaven en el sistema públic d’ensenyament i, en particular, la depuració dels mestres manresans. En aquest sentit, entre altres documents destacables, reproduïm parcialment els expedients de depuració del professorat públic que es conserven a l’Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares), una documentació de gran rellevància.

El web inclou un cens de més de dos-cents mestres que van treballar a les escoles públiques manresanes entre els anys 1931 i 1939, noranta dels quals amb les seves ressenyes biogràfiques i la majoria amb diferents documents.

En el web, a més dels articles d’anàlisi històrica, també hi trobareu documents, imatges, articles publicats a la premsa de l’època i diverses entrevistes amb familiars i antics alumnes de mestres que van exercir en el temps de la República.

                                                                    Associació Memòria i Història de Manresa