Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Vídeos d'entrevistes a familiars de mestres i a alumnes

Familiars de mestres que exerciren a Manresa

Joan Maria i Pedro Menéndez-Arango Tost, fills del mestre Pere Menéndez-Arango Tarrida.

David Invers Aymerich, fill del mestre Antoni Invers Pi.

Angelina i Francesc Xavier Mora Mas, fills de la mestra Dolors Mas de la Fuente.

Neus Montserrat Delhom, filla de Rosa Delhom Brugués, mestra del Grup Escolar Renaixença, i de Francesc Montserrat Navau, mestre de Borredà.

Sebastià Rovira Tenas, germà de la mestra Assumpció Rovira Tenas.

 

Familiars de mestres manresans que exerciren fora de Manresa

Maria Dolors Valls i Prat, filla d’Amor Prat i Oliva, mestra de la Colònia Marçal de Puig-reig (1926-1936).

Salvador Alapont Masats, fill del mestre Salvador Alapont Sanz.

Josep Herms i Mateu, germà de la mestra Joana Herms i Mateu.

Entrevistes a ex-alumnes

Ma Rosa i Ma Antònia Terme Costa (nebodes de la mestra Genoveva Costa Serrate), i Maria Vergés Fargas,  alumnes del Grup Escolar Renaixença.

Ignasi Tarrés Lladó, alumne del Grup Escolar Renaixença (i nebot del mestre Hermenegild Lladó Bilarrúbies).