Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Els valors de l'ensenyament durant el període de la República

Quins són els valors més destacats que es van promoure durant el temps de la República?

Des de principis de segle XX a Catalunya s’anaven difonent una sèrie de metodologies pedagògiques, englobades sota el nom d’Escola Nova, que volien posar el nen en el centre del sistema educatiu, que valoraven la gestió social de l’aula, la iniciativa personal i l’experimentació com a mètode d’aprenentatge.

L’adveniment de la República va significar un revulsiu per al sistema educatiu del nostre país perquè va permetre Catalunya gaudir de govern propi i desplegar tot el potencial i tots els coneixements pedagògics que ja feia ben bé 30 anys que es practicaven en algunes escoles privades, creades tant per la burgesia més progressista i l’Ajuntament de Barcelona com per l’obrerisme il·lustat dels ateneus i els anarquistes.

La República creia fermament en el poder transformador de la societat que podia tenir l’educació i la necessitat d’estendre-la a tots els nivells socials per tal de crear veritables ciutadans de la República.

Els valors més importants que l’educació republicana va promoure a l’escola van ser els següents:

  • IGUALTAT SOCIAL: unificació de l’ensenyament en un sol sistema educatiu públic que abastés a tota la població sense distinció de classes socials i que establís una educació de qualitat per a tothom.
  • COEDUCACIÓ: igualtat educativa entre nens i nenes a través de l’establiment de la coeducació com a sistema normal d’agrupament escolar.
  • LAÏCISME: respecte a les creences de cada alumne i de les seves famílies mitjançant l’establiment d’un ensenyament laic que promogués, només, el coneixement científic.
  • ENSENYAMENT CIENTÍFIC: millora de la formació del professorat a través d’un nou pla de formació del Magisteri que promogués un tipus de mestre capaç de motivar l’alumnat i d’innovar.
  • ENSENYAMENT ACTIU: foment dels aprenentatges basats en l’experimentació i l’observació, atenent els interessos del nen.
  • OBERTURA AL MÓN: obertura als corrents innovadors en l’educació a través de la difusió del coneixement dels mètodes pedagògics de l’Escola Nova.
  • ARRELAMENT AL PAÍS: ensenyament en català i de la llengua catalana a tots els centres educatius i introducció de la geografia i la història de Catalunya en el sistema educatiu.