Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Crèdits

Idea, direcció i coordinació del projecte: Associació Memòria i Història de Manresa

Redacció dels textos dels articles: Joan Maria Serra

Gestió i organització dels documents: Pol Huguet

Redacció dels peus de fotos: Joan Maria Serra i Oriol Luján

Recerca als arxius: Joaquim Aloy, Oriol Luján, Conxita Parcerisas, Joan Maria Serra i Guillem Sabaté

Recerca de familiars de mestres: Josep Alert

Entrevistes: Anna Pascual (6 entrevistes), Oriol Luján (4 entrevistes) i Joaquim Aloy (1 entrevista)

Gravació i edició de les entrevistes: Georgina Farrando (5 entrevistes), Dídac Garcia (4 entrevistes), Arnau Olivé (1 entrevista) i Josep Sarquella (1 entrevista)

Traducció dels textos al castellà: Pol Huguet i Joan Maria Serra

Digitalització dels documents: Marta Pich

Disseny del web: Arnau Aloy

Ordenació i maquetació del web: Oriol Perramon

Persones entrevistades:
Neus Montserrat Delhom, David Invers Aymerich, Angelina Mora Mas, Francesc Xavier Mora Mas, Joan Maria Menéndez-Arango Tost, Pedro Menéndez-Arango Tost, Sebastià Rovira Tenas, Maria Dolors Valls Prat, Salvador Alapont Masats, Josep Herms Mateu, Maria Vergés Fargas, Ma Rosa Terme Costa, Ma Antònia Terme Costa i Ignasi Tarrés Lladó

Procedència dels documents i imatges: Arxiu Municipal de Manresa, Arxiu Comarcal del Bages, Arxiu Nacional de Catalunya, Archivo General de la Administración, Tribunal Militar Territorial Tercer i diverses col·leccions familiars

Agraïments: Arxiu Comarcal del Bages, Arxiu Municipal de Manresa, Arxiu Nacional de Catalunya, Archivo General de la Administración, Tribunal Militar Territorial Tercer, Imma Comes, Marc Torras i a totes les persones entrevistades.

Aquest web ha comptat amb el suport de:

Manresa, Novembre del 2012