Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions