Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

3a CARTA DE LLUÍS COMPANYS A JAUME CREUS

Estimat amic Creus: He rebut la vostra carta darrera. He entregat a Gassol la que anaba amb ella. 

Cal que cada vegada que escriviu m’hi poseu la direcció, puig ara serem trasladats al penal i és posible que de moment ens reculleixin tots els papers. També és posible que no ens deixin escriure durant un temps en què, potser, ens faran passar “período”.

No sabem encara ahont anem. Ni si serà junts o separats. Bé. De totes maneres ens trobaran amb l’ànim dispost i tranquil. Hem donat un to, i no desentonarem. 

Molts recorts a la vostra família. I una abraçada.

 

Companys

 

[Il·legible], 1935      – (Rebuda 22 Juny)