Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Crèdits

Autor: Joaquim Aloy i Bosch

Disseny i maquetació del web: Arnau Aloy i Olivé

Transcripció dels documents manuscrits: Aloma Vilamala Comas i Anna Pascual i Vall

Digitalització dels documents: Marta Pich

Correcció: Josep Alert

Procedència de la documentació: Ignasi Mas Santacreu

 

Agraïments:

Joan Esculies

Oriol Luján

Ignasi Mas Santacreu

Marc Torras i Serra

Joan Vilamala i Terricabras

Lluís Willaert i Garcia
 

 

Manresa, octubre del 2011