Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Documents personals de Jaume Creus

Carnets i altra documentació personal de Jaume Creus

 

 
 
     

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB CASA DE CARITAT

Dues fotografies de Casa de Caritat sense data i sense cap element identificador que Jaume Creus conservava al seu arxiu.

Relació de càrrecs del Patronat de l’Institut d’Assistència Social de Barcelona. El vuitè nom és el de Jaume Creus i Ventura.

21/7/1932. Carta d’un càrrec de la Generalitat (en desconeixem la signatura) en què es demana a Jaume Creus que no prescindeixin d’un agent de venda de xocolata.

3/11/1932. Pressupost adreçat a Jaume Creus relatiu a un trasllat de despulles de més de deu anys.

20/4/1933. Carta en què es demana informació sobre les condicions en què es troben els empleats de la secció de nens de Casa de Caritat, “pues desde que vino la República nadie se ha preocupado de ellos”.

27/5/1933. Carta de J. Font Bertran referent al cobrament d’una factura.

10/7/1933. Carta d’agraïment d’un asilat per l’ajuda que ha rebut de Jaume Creus. Alhora, li prega que faci gestions perquè pugui entrar al Sanatori de Terrassa.

27/7/1933. Notificació a Jaume Creus que ha estat nomenat ponent d’adquisició de queviures i tallers de la junta de govern de Casa de Caritat.

3/8/1933. Carta del gabinet del conseller primer de la Generalitat en què li recomana una persona perquè entri com a pintor de Casa de Caritat.

9/1/1934. Factura del servei de pompes fúnebres de Casa de Caritat amb càrrec al “Directori d’Estat Català”, per una corona amb destinació al fèretre de Francesc Macià.