Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Carta de Jaume Creus a Josep Maria Batista i Roca.12.2.1945

<-- Tornar a "Reproducció de l’epistolari Josep Maria Batista"

12/2/1945

Estimat amic: Amb molta satisfacció he llegit la vostra del 16/1, en la que veig que esteu bé, [cosa] que molt m’alegra. Sé que esteu al corrent de tot el que passa per aquí. Poca cosa jo vos puc dir, ja que posat en aquest racó de món fa que estigui als llimbs de moltes coses. En aquest, l’element catalanista estem en minoria grandiosa, tot és CNT i socialisme. De totes maneres, els Esquerrans no estan gens contents, i crec que el Front Nacional de Catalunya cada dia prendrà més força si no fa cap atzagaiada (X). La Solidaritat Catalana, molts creuen que s’aguanten només amb agulles, que hauria sigut preferible reforçar el Front; aquest és el criteri de molts i el meu. En les meves anteriors, que no heu rebut, vos aconsellava que en aquells moments vingués algú de vosaltres; avui encara fóra un èxit i crec que s’aclaririen moltes coses. La formació d’aquest Consell de la Generalitat és molt criticat i se troba que hi manquen alguns pro-nois. -Avui escriuré En Benet, que és aquí [a] la vora, donant-li la vostra adreça. És de l’Esquerra, s’ha casat i ja té dos criatures.

Digueu al meu cosí que res sé de Salvador, i que m’escrigui. Preneu nota de la nova adreça. Records a Pi[1], Trueta, Martí.

(X) En totes les meves, vos he dit que estic completament a la vostra disposició i maneu per tot el que vos convingui. Dieu[-ho] a en Pi.

 


 

[1] Carles Pi i Sunyer