Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Carta de Josep Maria Batista i Roca a Jaume Creus 21-8-1945

<-- Tornar a "Reproducció de l’epistolari Josep Maria Batista"

49 Wentworth Rd.

Londres

N.W. 11

21-VIII-1945

 

Estimat Creus,

Ja fa molts dies que us dec lletra contestant a la vostra, tan amable. En realitat no us he escrit perquè ací no passa res dintre la política catalana.

Hi ha hagut, és clar, el gran triomf laborista, el qual no deixarà de portar conseqüències en els nostres problemes. Fóra bo q. ningú no es fes il·lusions esperant q. la Gran Bretanya o els Aliats treguin a Franco. Ahir mateix el Ministre d’Afers Exteriors declarà al Parlament q. el règim d’Espanya l’han de decidir els espanyols i “q. la intervenció d’estats estrangers en els afers d’Espanya tindria l’efecte oposat del que hom desitja i serviria probablement per a enfortir la posició de Franco”. Va afegir q. consideraran favorablement els passos que donguin els espanyols per a canviar llur règim, però el Govern Britànic no està disposat a donar cap pas q. pugui promoure o fomentar una guerra civil”.

Són paraules plenes de seny, les del ministre socialista. Una “no-intervenció” q. aquesta vegada vagi contra Franco és tot el q. cal esperar. I és la millor cosa: una nova guerra civil fóra fatal, i fóra fatal també q. mai ningú pogués dir q. la Tercera República no l’ha portada el poble sinó els estrangers.

Poca cosa us puc dir de política catalana. Pi Sunyer ja fa moltes setmanes q. té respostes de totes les forces q. invità a entrar al govern, però no vol formar-lo encara, a pesar de tots els precs i encoratjaments nostres. Diu q. primer vol tornar a França a consultar no sé què al Sr. Irla. Al pas que van les coses no crec q. hi hagi govern abans d’un mes com a mínim.

Mentrestant els espanyols a Mèxic sembla q. van endavant. Dijous vinent es reuneixen les “Corts” i el projecte sembla ésser que Mz. Barrio serà elegit President, Negrín presentarà la dimissió del seu “govern” i Barrio li encarregarà q. en formi un de nou.

Què sabeu de Barcelona? La clau de tot és el q. digui la nostra gent. Convindria molt q. mantinguéssiu amb els de l’interior tots els contactes que poguéssiu.

D’ací estant és difícil fer-se càrrec de la posició del Front Nacional i de la importància q. realment té. Què en penseu vós? M’agradaria molt saber el vostre parer. Quins són els seus millors directors?

Dels elements de Palestra què en sabeu? Sabeu res d’En Francesc Miseracs, q. crec q. era per aquí al Midi?

Doneu records a tots els bons amics i, per a vós, una abraçada ben cordial.

J.M. Batista i Roca