Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

CARTA DE MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA

 Manuel Carrasco i Formiguera Telèfon 76088 – De 10 a 11 i de 4 a 6

Advocat

 

Balmes 139 bis, 1r 1ª.

Barcelona

 

Amic Creus:

Us retorno la factura i adjunto les 25 pts. que compto us deuen correspondre.

Bon any! Afectuosament vostre

 

M. Carrasco Formiguera

Divendres 12