Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Enric Fontbernat (Carta 1)

Barcelona, 22-7-32

Amic Creus: Vos demano de tot cor que’m perdoneo les coses[, fa una temporada que’m surten tot el revés de lo que’m tenen que sortir. Tres persones que totes tres m’havien promès de finansar-me, a derrera hora, després de moltes prometences so han deixat córrer. Això fa que aixi tingut jo tot sol de fer lo del carrer de Casp havent tingut de fer un esfors fantàstic per sortirment. Vos prego que’m perdoneo fins ara no he pogut fervos aquestes 175 pesetes, deseguida que pugui vos tornaré les altres.

Vostra,

Fontbernat 

Enric