Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Enric Fontbernat (Carta 2)

Electricitat
Lluminotècnia

Enric Fontbernat

Roselló, 312

Barcelona, 24-12-32

Amic Creus: creyeo [cregueu] que no ha sigut culpa meva si no vos he henviat els diners havans, no sé com acabar el mes, el Parlament que puja molts diners solsament m’han pagat la petita part que fa referència al departament del Conseller de Justícia. A l’Ajuntament no solsament no he cobrat re de la Plasa d’Espanya sinó que fins dimars que be no asenyalaran pagament per la factura del colegi del carrer de Casp. com podreu veura baix malament de devò. Vos dic això amic Creus perquè no voldria mai que és a mala voluntat i deixadesa, que jo no vos hagués saldat havans el favor que’m fereo de deixarme aquell disapte es diners perquè jo pogués cumplir el meus deures.

Amic Creus[,] aprofito les festes per testimoniarvos el meu afecte més sincer i per desitjar-vos un bon Nadal i un bon any nou. 

Vostra,

Fontbernat