Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

Josep Dencàs (carta 2)

Parlament de Catalunya

El diputat per Barcelona-ciutat

 

Amic Creus

Us recomano al portador que és membre de les nostres joventuts per si bonament podeu atendral en lo que demana

Maneu i disposeu del V.Of. J. J 

Dencàs