Any 1929

GENER

 • img_5415.jpg
 • img_5418.jpg

9/1/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió per informar de la visita feta a Josep Firmat i dels primers problemes amb la calefacció. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5806.jpg
 • img_5413.jpg
 • img_5410.jpg
 • img_5405.jpg
 • img_5408.jpg

9/1/1929. Correspondència entre Pilar Bertran i Jordi Rubió sobre diferents aspectes relacionats amb la gestió de la Biblioteca; s’hi comenta la necessitat de fer l’anuari corresponent a l’any anterior. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5481.jpg

15/1/1929. Carta de Pilar Bertran a Ramon Torra en què agraeix el donatiu d’exemplars de la revista “Ciutat” per completar la col·lecció de la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5813.jpg

17/1/1929. Nota d’alcaldia a la Biblioteca en què comunica que se’ls posarà un guàrdia municipal a la porta els diumenges al matí. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5403.jpg

21/1/1929. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran sobre diferents aspectes relacionats amb la gestió de la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • article_nuestra_biblioteca_popular_la_cronica_21-1-1929a.jpg

Reproducció d’una pàgina del diari manresà “La Crónica”, publicada el 21 de gener de 1929, dedicada a la Biblioteca Popular. Conté un article titulat “Nuestra Biblioteca Popular” i la fotografia enregistrada per Josep Maria Rosal. (Arxiu Comarcal del Bages)

Transcripció de l’article “Nuestra biblioteca popular” (“Crónica”, 21/1/1929). 

 • img_5400.jpg
 • img_5402.jpg

25/1/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què comunica les visites de l’alcalde i del diputat provincial. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5811.jpg
 • img_5809.jpg

25/1/1929. Nota d’alcaldia a Pilar Bertran en què comunica l’enviament del cens total de la població de Manresa de 1920, on consta el nombre d’alfabets i analfabets de la ciutat. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • 1.jpg

Gener de 1929. Estadística de lectors i llibres consultats el primer mes de funcionament de la biblioteca, desembre de 1928. (Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya).

FEBRER

 • img_5804.jpg

2/2/1929. Carta de Jordi Rubió a la Biblioteca en què anuncia el començament de les pràctiques de Mercè Piera. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5803.jpg

7/2/1929. Telefonema de Jordi Rubió a la Biblioteca en què comunica que tanquin en senyal de dol per la mort de Maria Cristina d’Habsburg-Lorena, mare d’Alfons XIII. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5798.jpg
 • img_5801.jpg

12/2/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què demana més material per a poder fer la catalogació dels llibres. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • nota_de_la_biblioteca_popular_cronica_12-2-1929_marca.jpg

12/2/1929. Nota de la Biblioteca Popular amb les dades estadístiques del mes de gener. “La Crónica”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 • img_5790.jpg
 • img_5793.jpg
 • img_5794.jpg

16/2/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què informa dels preparatius per a la inauguració de la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • 1927-29_page_93.jpg

16/2/1929. Nota d’Alcaldia a la Biblioteca en què comunica l’enviament d’alguns llibres de l’Arxiu Municipal. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona). 

 • img_5787.jpg
 • img_5788.jpg

19/2/1929. Carta no enviada de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què comunica aspectes relacionats amb els llibres de l’Arxiu Municipal. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5785.jpg

20/2/1929. Telefonema a la Biblioteca que anuncia l’arribada de Jordi Rubió a Manresa. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • thumb_img_1711_1024.jpg
 • thumb_img_1713_1024.jpg

20/2/1929. Articles del diari “Patria” sobre la propera inauguració oficial de la Biblioteca: “La Biblioteca Popular de Manresa”, d’Esteve Busquets i Molas (entrevista a la directora, Pilar Bertran), i “Fiesta manresana”, de la bibliotecària Emília Fernández. (Arxiu Comarcal del Bages).

Transcripció de l’article “La Biblioteca Popular de Manresa”, d’Esteve Busquets i Molas (“Patria”, 20/2/1929)

Transcripció de l’article “Fiesta manresana”, de la bibliotecària Emília Fernández (“Patria”, 20/2/1929)

 • thumb_img_1715_1024.jpg

20/2/1929. Nota de premsa que informa de la inauguració de la Biblioteca de Manresa, prevista per l’endemà. (Arxiu Comarcal del Bages).

 • thumb_img_1719_1024.jpg

21/2/1929. Crònica de la inauguració de la Biblioteca de Manresa publicada al diari “Patria”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 • inauguracion_oficial_de_la_biblioteca_popular_la_cronica22-2-1929.jpg

22/2/1929. Informació de la inauguració de la Biblioteca publicada al diari "La Crónica. Diario de avisos y noticias". (Arxiu Comarcal del Bages).

 • la_biblioteca_popular_la_cronica22-2-1929a.jpg

La Biblioteca Popular. La Crónica. 22-2-1929. (Arxiu Comarcal del Bages)

 • 1929_page_01.jpg

22/2/1929. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què comunica que es tornin uns llibres a l’Arxiu Municipal. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona).

 • hoja_oficial_del_lunes_25_2_1929-1.jpg

25/2/1929 Crònica de la inauguració de la Biblioteca publicada al diari “Hoja Oficial del Lunes”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 • img_5783.jpg

26/2/1929. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què comunica la fi del període de pràctiques de Mercè Piera. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

MARÇ

 • img_5780.jpg
 • img_5782.jpg

3/3/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què comunica que s’ha reincorporat de nou a la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5776.jpg
 • img_5778.jpg

6/3/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què informa, entre d’altres coses, de les gestions realitzades amb els llibres de l’Arxiu Municipal.  (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5774.jpg

6/3/1929. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran sobre les relacions i facilitats que cal establir amb els professors de l’Institut; s’hi deixa clar que no és la Biblioteca de l’Institut i s’hi urgeix les bibliotecàries a enllestir la catalogació dels llibres per poder començar el préstec a domicili. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • article_de_fidel_riu_dalmau_la_biblioteca_popular_patria_11-3-1929a.jpg

Article de Fidel Riu Dalmau, publicat al diari “Patria”, l’11/3/1929, en què, després de felicitar-se per la inauguració de la Biblioteca, demana que els lectors puguin suggerir llibres a adquirir per la Biblioteca i ampliar l’horari del servei. (Arxiu Comarcal del Bages)

Transcripció de l'article de Fidel Riu Dalmau. “La Biblioteca Popular”. “Patria”, 11-3-1929

 • img_5767.jpg
 • img_5769.jpg
 • img_5770.jpg

17/3/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió sobre diferents aspectes relacionats amb la gestió de la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • 1929_page_11.jpg

23/3/1929. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran relativa a aspectes relacionats amb el començament del servei de préstec de llibres. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona). 

 • img_5872.jpg
 • img_5874.jpg

26/3/1929. Carta de Pilar Bertran a Glòria Sancho en què li planteja dubtes respecte al pressupost destinat a neteja i manteniment. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

ABRIL

 • 1929_page_12.jpg
 • 1929_Page_13.jpg
 • img_5762.jpg
 • img_5765.jpg

3/4/1929 i 6/4/1929. Correspondència de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què consulta diversos aspectes relatius al funcionament de la Biblioteca; també informa de la catalogació dels llibres de l’arxiu i d’altres qüestions. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona i Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5396.jpg

11/4/1929. Carta de Carme Montaner a Pilar Bertran amb diferents instruccions sobre l’organització dels catàlegs de llibres. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5758.jpg
 • img_5758.jpg
 • img_5756.jpg

19/4/1929 i 22/4/1929. Correspondència entre Pilar Bertran i Jordi Rubió sobre els horaris d’obertura i altres afers relacionats amb la gestió de la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_6187.jpg

22/4/1929. Factura dels Magatzems Jorba per un termòmetre i altres estris adquirits per a la sala de lectura. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5387.jpg
 • img_5390.jpg

26/4/1929. Carta de Maria Mariné a la Biblioteca en què anuncia l’arribada a Manresa per fer el seu període de pràctiques. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

MAIG

 • img_5860.jpg

2/5/1929. Carta de Pilar Bertran a Glòria Sancho en què li comunica les pràctiques de Maria Mariné a la Biblioteca de Sallent. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • img_5392.jpg
 • img_5394.jpg

3/5/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què li comunica l’interès per un llibre per al pare caputxí Josep Oriol de Barcelona; també s’hi informa del congrés de ciències al qual un catedràtic de l’Institut proposa l’adhesió per rebre’n les corresponents publicacions. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).   

 • img_5752.jpg
 • img_5754.jpg

20/5/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què es fa un resum de les pràctiques de Maria Mariné. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

JUNY

 • 1929_Page_25.jpg
 • 1929_page_26.jpg
 • img_5746.jpg

10/6/1929 i 13/6/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió sobre diferents aspectes relatius a la gestió de la Biblioteca i resposta d’aquest. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona i Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • 1929_Page_28.jpg
 • 1929_Page_29.jpg

17/6/1929 i 19/6/1929. Nota de Jordi Rubió a Josep Pich en què li comunica l'enviament d'un gir postal per una feina feta a la Biblioteca, amb la corresponent factura i l'acusament de rebut d'en Josep Pich. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona)

 • img_5742.jpg
 • img_5744.jpg

28/6/1929. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran amb instruccions per començar el servei de préstec de llibres. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

JULIOL

 • img_5444.jpg
 • img_5466.jpg

1/7/1929. Cartes de Pilar Bertran adreçades a dos frares caputxins; els demana la cessió d’obres seves que puguin ser interessants per a la secció local de la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5479.jpg

4/7/1929. Carta de Pilar Bertran a Lluís Soler i Terol en què agraeix el seu donatiu a la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • img_5442.jpg

8/7/1929. Carta de fra Gubianes a la Biblioteca en què informa que s’ha de demanar als editors la cessió de les seves obres. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • 1929_Page_34.jpg

Reglament de la Biblioteca respecte al préstec de llibres. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona).

 • article_de_pilar_bertran_sapropa_el_moment_desitjat_._el_pla_de_bages._30-7-1929_marca.jpg

Article de Pilar Bertran titulat “S’apropa el moment desitjat” sobre l’entrada en funcionament del servei de préstec de llibres a domicili. (“El Pla de Bages", 30/7/1929). (Arxiu Comarcal del Bages)

AGOST

 • 1929_Page_37.jpg
 • 1929_Page_38.jpg

2/8/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què comunica el començament del servei de préstec de llibres. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona). 

SETEMBRE

 • img_5739.jpg

3/9/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què informa de les estadístiques de la sala de lectura. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • img_5738.jpg

21/9/1929. Nota d’Emília Fernández a Jordi Rubió en què li expressa les condolences per la mort de la seva mare. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • img_5736.jpg

23/9/1929. Carta d’Emília Fernández a Jordi Rubió en què li fa arribar la petició d’algunes lectures demanades pels lectors. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

OCTUBRE

 • img_5733.jpg

5/10/1929. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran amb instruccions sobre la Festa del Llibre. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5730.jpg
 • img_5732.jpg

7/10/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què comenta diversos aspectes sobre la celebració de la conferència de la Festa del Llibre. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).   

 • 1929_Page_44.jpg

Llista de llibres per regalar a la Festa del Llibre. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona).

 • img_5727.jpg

8/10/1929. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què anuncia qui serà el conferenciant de la Festa del Llibre.  (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • 1929_page_45.jpg
 • 1929_page_46.jpg
 • 1929_page_47.jpg
 • 1929_page_48.jpg
 • 1929_page_49.jpg
 • 1929_page_50.jpg

10/10/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què demana diverses qüestions sobre l’organització de la Festa del Llibre. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona). 

 • img_5726.jpg

11/10/1929. Telefonema de Jordi Rubió a la Biblioteca en què anuncia l’horari de la conferència de la Festa del Llibre. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • 1929_page_54.jpg

Anunci de la conferència de la Festa del Llibre. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona). 

 • img_5722.jpg

11/10/1929. Carta de Pilar Bertran a Gabriel De Semir en què el convida a assistir a la conferència de la Festa del Llibre. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5724.jpg

11/10/1929. Carta de Pilar Bertran a Antoni Pons en què el convida a assistir a la conferència de la Festa del Llibre. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).   

 • img_5629.jpg
 • img_5632.jpg

14/10/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què li fa un resum de la conferència de la Festa del Llibre. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • la_festa_del_llibre_a_la_biblioteca_popular_patria_14-10-1929a.jpg

Article “La festa del Llibre a la Biblioteca Popular”. “Patria”, 14-10-1929. (Arxiu Comarcal del Bages)

 • img_5627.jpg

15/10/1929. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què li demana les impressions sobre la Festa del Llibre. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).   

 • img_5624.jpg
 • img_5626.jpg
 • img_5488.jpg
 • img_5489.jpg
 • img_5484.jpg

21/10/1929. Correspondència entre Jordi Rubió, Pilar Bertran i Josep Amorós sobre les conferències que aquest últim ha de fer a la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • 1929_page_56.jpg
 • 1929_page_57.jpg
 • 1929_page_58.jpg

Anuncis de les conferències previstes per Josep Amorós. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona).

 • img_5622.jpg

23/10/1929. Carta de Pilar Bertran a Antoni Pons en què li informa i el convida a les conferències de Josep Amorós. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5620.jpg

23/10/1929. Carta de Pilar Bertran a Gabriel De Semir en què li informa i el convida a les conferències de Josep Amorós. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5615.jpg
 • img_5617.jpg

23/10/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què informa dels preparatius de les conferències de Josep Amorós.  (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • 1929_Page_59.jpg
 • 1929_Page_60.jpg

29/10/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què notifica el desenvolupament de les dues primeres conferències de Josep Amorós. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona).

NOVEMBRE

 • 1929_Page_61.jpg
 • 1929_Page_62.jpg

5/11/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què comunica la tercera conferència de Josep Amorós. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona).

 • img_5612.jpg
 • img_5613.jpg

11/11/1929. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què comunica la darrera conferència de Josep Amorós. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • img_5468.jpg

30/11/1929. Carta de Pilar Bertran a Ramon Torra, de l’Impremta Sant Josep, en què li dóna les gràcies per l’oferiment de relligar la revista “Ciutat”. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).   

DESEMBRE

 • img_5482.jpg

14/12/1929. Carta de Pilar Bertran a Ramon Torra en què sol·licita uns números de la revista “Ciutat” per completar-ne la col·lecció a la Biblioteca de Catalunya. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).