Any 1936

GENER

 • 1934-36_page_19.jpg

9/1/1936. Llista de subscripcions per a l’any 1936. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona). 

 • img_5232.jpg

10/1/1936. Carta de Concepció de Balanzó a Jordi Rubió en què li envia les estadístiques de la sala de lectura; s’hi insisteix en els problemes de calefacció. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5351.jpg

22/1/1936. Relació dels llibres tramesos per la Biblioteca Central. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • img_5360.jpg

29/1/1936. Carta de Concepció de Balanzó a Joan Balet en què li demana perquè no tenen calefacció. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

FEBRER

 • factura_lluis_puig.jpg

14/2/1936. Rebut de 9,90 pts. de l’empresa Lluís Puig Serra a la Biblioteca de Manresa. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa)

MARÇ

 • img_5225.jpg

5/3/1936. Carta de Concepció de Balanzó a Jordi Rubió en què li comunica l’enviament de les estadístiques de la sala de lectura. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

ABRIL

 • img_5223.jpg

4/4/1936. Comunicat de la Central a la Biblioteca en què informa de la propera reunió de bibliotecàries. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5221.jpg

15/4/1936. Carta de Jordi Rubió a Concepció de Balanzó en què li dóna instruccions sobre l’organització de la Festa del Llibre. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

MAIG

 • img_5342.jpg
 • img_5344.jpg

4/5/1936. Relació de llibres tramesos per la Central. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • img_5027.jpg

5/5/1936. Carta de Concepció de Balanzó a la Llibreria Catalònia en què demana més llibres. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • 19.jpg

6/5/1936. Document de Jordi Rubió adreçat al conseller de Cultura de la Generalitat en què demana una assignació pressupostària per poder organitzar la festa del llibre a les biblioteques populars. (Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya). 

7/5/1936. Carta de Jordi Rubió adreçada al periodista manresà Josep Maria Planes i enviada al diari “La Publicitat”, on ell escrivia una columna diària, en què li anuncia que l’esperen a la Biblioteca Popular de Cervera perquè faci una conferència amb motiu de les festes del llibre. Poc temps després, l’agost de 1936, Josep Maria Planes seria assassinat per escamots de la FAI. (Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya). 

9/5/1936. Carta de Jaume Serra i Hunter a Jordi Rubió en què li comunica que accepta fer una conferència a la biblioteca de Manresa amb motiu de la Festa del Llibre. (Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya).

 • img_5218.jpg

11/5/1936. Carta de Jordi Rubió a Concepció de Balanzó en què informa de la conferència de la Festa del Llibre. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5374.jpg

12/5/1936. Carta de Concepció de Balanzó al Dr. Serra i Hunter sobre la conferència que ha de fer amb motiu de la Festa del Llibre. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5216.jpg

15/5/1936. Carta de Concepció Balanzó a Jordi Rubió en què li comenta com s’ha fet el  repartiment de llibres amb motiu de la Festa del Llibre. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5347.jpg
 • img_5349.jpg

Relació de llibres adquirits amb motiu de la festa del llibre.  (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • img_5337.jpg

16/5/1936. Invitació de la Biblioteca Popular de Granollers a la conferència de Joan Puig i Ferrater. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).    

 • 1934-36_page_25.jpg

Propaganda de la conferència de la Festa del Llibre. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona). 

 • img_5215.jpg

18/5/1936. Carta de Concepció de Balanzó a Jordi Rubió en què li comenta la conferència celebrada amb motiu de la Festa del Llibre. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5211.jpg
 • img_5212.jpg

19/5/1936. Carta de Jordi Rubió a Concepció de Balanzó en resposta a diverses qüestions plantejades per les bibliotecàries.  (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5208.jpg

30/5/1936. Carta de Concepció de Balanzó a Jordi Rubió en què li comenta l’enviament de la guia de lectura. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

JUNY

 • img_5207.jpg

3/6/1936. Carta de Concepció de Balanzó a Jordi Rubió en què comenta que les estadístiques d’aquest mes són més baixes.  (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • img_5203.jpg
 • img_5204.jpg

4/6/1936. Carta de Jordi Rubió a Concepció de Balanzó en resposta a les anteriors. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

JULIOL

 • img_5198.jpg

1/7/1936. Carta de Concepció de Balanzó a Jordi Rubió en què comunica l’enviament de les estadístiques.  (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5200.jpg

4/7/1936. Carta de Jordi Rubió a Concepció de Balanzó en resposta a l’anterior rebuda. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5197.jpg

29/7/1936. Carta de Jordi Rubió a Carme Benavent en què l’insta a que vagi cada dia a la Biblioteca i que demani a l’Ajuntament quan podrà obrir. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).   

AGOST

 • img_5194.jpg

26/8/1936. Carta de Concepció de Balanzó a Jordi Rubió en què comunica la instal·lació d’un taulell per al préstec que ha millorat la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5194.jpg

Agost de 1936. Estadística de lectors i llibres consultats durant el mes de juliol de 1936. (Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya). 

 • img_5194.jpg

Agost de 1936. Una altra estadística de lectors i llibres consultats durant el mes de juliol de 1936, en aquest cas de llibres deixats en préstec. (Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya).

DESEMBRE

 • img_5334.jpg

1/12/1936. Carta de Joana Casals, secretària de l’Escola de Bibliotecàries, a la direcció de la Biblioteca en què comunica l’enviament d’unes notes bibliogràfiques. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).