Any 1930

GENER

 • img_5607.jpg
 • img_5609.jpg

3/1/1930. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió sobre diferents aspectes de la gestió de la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5605.jpg

14/1/1930. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què l’insta a redactar la memòria de l’anuari de 1929. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).   

 • img_5459.jpg

17/1/1930. Carta de Jaume Feu a la Biblioteca en què comunica que és impossible enviar els números complets de la revista “Indústria i comerç”. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).   

FEBRER

 • img_5599.jpg

8/2/1930. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què comunica el trasllat d’Emília Fernández. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).   

 • 0095.jpg

14/2/1930. Cessament de la plaça d’auxiliar de Manresa d’Emília Fernández per prendre possessió de la plaça d’auxiliar a la Biblioteca de l’Escola del Treball. (Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya). 

 • img_5455.jpg
 • img_5457.jpg

15/2/1930. Carta de Concepció Múnera a Pilar Bertran en què anuncia la seva arribada a Manresa per fer les pràctiques a la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • 1930-32_page_02.jpg

19/2/1930. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què li comunica l’arribada de Concepció Múnera. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona). 

 • img_5595.jpg

19/2/1930. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què anuncia l’arribada de Concepció Múnera i l’autoritza a continuar tancant els dilluns al matí. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).   

MARÇ

 • img_5593.jpg

21/3/1930. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què anuncia la fi de les pràctiques de Concepció Múnera. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5823.jpg

25/3/1930. Carta d’Angelina Boixader a la Biblioteca en què anuncia la seva arribada per fer-hi pràctiques. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

ABRIL

 • img_5591.jpg

25/4/1930. Carta d’Elvira Bozzo a la Biblioteca en què anuncia la seva arribada a Manresa per fer-hi les pràctiques. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5588.jpg

26/4/1930. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què anuncia les pràctiques d’Elvira Bozzo. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).   

 • 1930-32_page_04.jpg

30/4/1930. Carta d’Elvira Bozzo a Jordi Rubió en què explica la seva experiència de pràctiques a la Biblioteca de Manresa. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona).

MAIG

 • img_5585.jpg
 • img_5588.jpg

14/5/1930. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què comunica que la Caixa de Pensions té el propòsit d'obrir una nova sala de lectura a Manresa. Li adjunta un article del diari "El Dia" titulat "La Biblioteca Popular i la cultura lliure". (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa)

 • la_biblioteca_popular_i_la_cultura_lliure._antoni_ribas._el_dia_13-5-1930a.jpg

Article al qual es refereix Pilar Bertran: "La Biblioteca Popular i la cultura lliure", signat per Antoni Ribas, publicat al diari “El Dia”, el 13/5/1930. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

Transcripció de l’article “La Biblioteca Popular i la cultura lliure”.

JUNY

 • 1930-32_page_08.jpg

23/6/1930. Carta de la Comissió Municipal Permanent de Manresa en què demana al President de la Diputació Provincial de Barcelona que es pugui realitzar un curs de català per adults a la Biblioteca de Manresa. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona).

 • img_5580.jpg
 • img_5583.jpg

27/6/1930. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què li comunica que s’ha assabentat per la premsa que es farà un curset de català a la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

JULIOL

 • 1930-32_page_12.jpg

2/7/1930. Escrit al diari “Patria” sobre el curs de català que es farà a la Biblioteca. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona). 

 • img_5575.jpg

10/7/1930. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què comunica el permís per a realitzar un curs de català a la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • 1930-32_page_15.jpg

7/7/1930. Acord de la Comissió Provincial Permanent de la Diputació de Barcelona perquè es realitzi un curs de català per adults a la Biblioteca de Manresa. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona). 

 • img_5817.jpg
 • img_5819.jpg

16/7/1930. Carta de Concepció Múnera a Pilar Bertran en què anuncia que ha estat nomenada auxiliar de la Biblioteca de Manresa. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • img_5814.jpg

18/7/1930. Carta de Pilar Bertran a Concepció Múnera en resposta a la seva carta anterior. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

AGOST

 • img_5567.jpg

8/8/1930. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què anuncia el nomenament de Concepció Múnera com a auxiliar a la Biblioteca de Manresa. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • 00109.jpg

8/8/1930. Nota de Jordi Rubió en què comunica la presa de possessió de Concepció Múnera com a auxiliar de la Biblioteca Popular de Manresa. (Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya). 

 • img_5563.jpg
 • img_5565.jpg

12/8/1930. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què anuncia l’arribada de Concepció Múnera a la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

SETEMBRE

 • img_5559.jpg
 • img_5560.jpg

15/9/1930. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què l’assabenta de la bona marxa de la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

OCTUBRE

 • img_5555.jpg
 • img_5557.jpg

3/10/1930. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què anuncia la celebració de la Setmana Comercial a Manresa. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • img_5553.jpg

3/10/1930. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què comunica que tornin a obrir els dilluns al matí.  (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • img_5551.jpg

4/10/1930. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què comunica la celebració de la Festa del Llibre.  (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • article_da._llado._la_diada_del_llibre_._patria_6-10-1930.jpg

Article d’A. Lladó publicat al diari “Patria”, el 6-10-1930, en què, entre d’altres coses, demana que els lectors aportin llibres a la Biblioteca. (Arxiu Comarcal del Bages)

 • 1930-32_page_31.jpg

Anunci de la conferència de la Festa del Llibre. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona).

 • 1930-32_page_30.jpg

Llista dels llibres per regalar durant la Festa del Llibre. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona).

 • img_5450.jpg

9/10/1930. Carta de Pilar Bertran a Valeri Caldas en què el convida a la Festa del Llibre. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • img_5549.jpg

23/10/1930. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què l’insta a posar l’horari de la Biblioteca a la porta. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

DESEMBRE

 • img_5541.jpg

20/12/1930. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què li comunica la reunió anual de les bibliotecàries. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).