Any 1935

GENER

 • 1934-36_page_08.jpg

3/1/1935. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què li comunica la visita de l’Alcalde gestor a la Biblioteca i li comenta els problemes que tenen amb les despeses de llum i de calefacció. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona).

 • 1934-36_page_10.jpg

Llista de revistes en subscripció per a l’any 1935. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona). 

 • img_5327.jpg

7/1/1935. Carta de Pilar Bertran a Jordi Rubió en què li comunica els donatius de llibres i li tramet les estadístiques de la sala de lectura. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

MARÇ

 • img_5323.jpg

16/3/1935. Carta de Jordi Rubió a Pilar Bertran en què li comunica el nomenament com a auxiliar a la Biblioteca Ignasi Iglesias de Barcelona. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

ABRIL

 • 0011.jpg

1/4/1935. Notificació de Jordi Rubió en què comunica la presa de possessió de Pilar Bertran com a auxiliar de la biblioteca Ignasi Iglesias de Barcelona. (Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya).

 • img_5273.jpg

8/4/1935. Carta de Jordi Rubió a Olga Kirchner en què li comunica la fi de les pràctiques de Montserrat Mussons.  (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5271.jpg

9/4/1935. Carta de Jordi Rubió a Olga Kirchner en què li indica els dies que han de tancar amb motiu de les festes de celebració de la República. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • 1934-36_page_14.jpg

20/4/1935. Carta d’Olga Kirchner a Jordi Rubió en què li envia la llista de llibres comprats per a la Festa del Llibre. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona).

 • 1934-36_page_12.jpg
 • 1934-36_page_13.jpg

Llista dels llibres adquirits per a la celebració de la Festa del Llibre. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona).

 • img_5270.jpg

25/4/1935. Carta de Jordi Rubió a Olga Kirchner en què li comenta que no hi havia cap llibre en català en els llibres adquirits per a la festa del llibre. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

MAIG

 • 00103.jpg
 • 00105.jpg

2/5/1935. Escrit de Jordi Rubió al conseller de Cultura de la Generalitat en què li proposa el nomenament d’Olga Kirchner com a directora interina de la biblioteca de Manresa. (Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya).

 • img_5320.jpg

7/5/1935. Carta de Jordi Rubió a Olga Kirchner en què comunica la celebració del Segon Congrés Internacional de Biblioteques. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5268.jpg

16/5/1935. Carta de Jordi Rubió a Olga Kirchner en què li comunica la fi de les pràctiques de Ramona Sampere. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

JUNY

 • img_5266.jpg

12/6/1935. Carta de Jordi Rubió a Olga Kirchner en resposta a diferents qüestions sobre la gestió de la Biblioteca. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5340.jpg

Qüestionari enviat per la Casa Jorba a la Biblioteca de Manresa. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

JULIOL

 • img_5263.jpg

4/7/1935. Carta d’Olga Kirchner a Jordi Rubió en què informa de la tramesa de les estadístiques. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

 • img_5018.jpg

15/7/1935. Carta de l’Alcalde Josep Maria Servitje a la direcció de la Biblioteca en què comunica que començaran els cursets de català a càrrec d’Antoni Invers a la Biblioteca, sota el patronatge de l’Ajuntament. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5262.jpg

24/7/1935. Carta de Jordi Rubió a Olga Kirchner en què comenta les dificultats que tenen per cobrir les places vacants a les biblioteques. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

SETEMBRE

 • img_5252.jpg

28/9/1935. Circular del Conseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Duran i Ventosa a la Biblioteca, en què demana que no es facin subscripcions que puguin interpretar-se políticament. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).  

OCTUBRE

 • img_5030.jpg

3/10/1935. Invitació del Centre Excursionista de la Comarca del Bages a la directora de la Biblioteca a assistir a una exposició de fotografia.  (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • 0035.jpg
 • 0037.jpg

4/10/1935. Escrit del cap de negociat primer del departament de Cultura a Jordi Rubió en què comunica el nomenament com a directores i auxiliars de diverses bibliotecàries. (Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya). 

 • 0051.jpg

4/10/1935. Nota de Jordi Rubió en què comunica la presa de possessió de Carme Benavent com a auxiliar de la Biblioteca Popular de Manresa. (Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya).

 • img_5248.jpg

11/10/1935. Carta de Jordi Rubió a Olga Kirchner en què li comunica el nomenament com a auxiliar a la Biblioteca de Calella. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_6183.jpg

31/10/1935. Albarà de Josep Pich a la Biblioteca per una reparació feta. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

NOVEMBRE

 • img_5238.jpg

7/11/1935. Carta de Concepció de Balanzó a Jordi Rubió en què el saluda en els primers dies al capdavant de la Biblioteca de Manresa. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

DESEMBRE

 • img_5353.jpg
 • img_5355.jpg

5/12/1935. Llista de llibres tramesos a la Biblioteca Popular de Manresa. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa).

 • img_5235.jpg

6/12/1935. Carta de Concepció de Balanzó a Jordi Rubió en què li envia les estadístiques. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • img_5234.jpg

17/12/1935. Carta de Concepció de Balanzó a Jordi Rubió sobre els problemes amb la calefacció. (Arxiu de la Biblioteca del Casino de Manresa). 

 • 1934-36_page_17.jpg

19/12/1935. Carta de Jordi Rubió a l’alcalde de Manresa en què li demana que posi remei als problemes de la calefacció de la Biblioteca. (Arxiu General de la Diputació de Barcelona).