Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Escola de música

   

30/10/1931 “L’Escola Municipal de Música serà un fet”: al 1910, la Societat del Conservatori i l'Orfeó Manresà van signar un contracte pel qual aquesta entitat s'instal.lava a l'edifici del Conservatori i, a canvi, s'encarregava de tota la part de docència. Així ho va fer durant més de vint anys, tot i les reiterades peticions a l'Ajuntament perquè municipalitzés l'escola o, si més no, la subvencionés. Al 1930 es va prendre la decisió de municipalitzar el Conservatori de Música, cosa que es va fer oficial el 2 de desembre de 1932, quan se'n va aprovar el Reglament, se'n va escollir director i es van convocar les places del seu professorat.

   

3/9/32 “Escola Municipal de Música”: l’obertura d’una Escola Municipal de Música era una de les iniciatives culturals llargament esperades a Manresa. El diari “El Dia” dóna la notícia de la convocatòria del concurs per proveir la plaça de professor-director de l’Escola, la qual començaria a funcionar a final de 1932. Durant el període republicà en foren directors Miquel Blanch i Roig (1889-1936), el qual morí assassinat per un escamot de la FAI a Can Tunis, i des d'aleshores fins al 1939 en fou director Marià Homs i Montserrat (1901-1975), el qual fou destituït immediatament després de l’entrada de l’exèrcit franquista, detingut per la seva adscripció republicana i independentista i condemnat per un tribunal militar a 9 anys de presó per “auxilio a la rebelión”.

     

18/2/1933 “Escola Municipal de Música”: l’Escola Municipal de Música estava situada al carrer Nou de Sant Domènec (actual Jaume I) Per ser-ne alumne calia tenir de 7 a 16 anys o bé acreditar coneixements elementals de música si eren més grans d’aquesta edat, saber llegir i escriure. Els professors de l’Escola a l’any 1933 eren Miquel Blanch i Roig (1889-1936), Joan Altimira Viñolas i Damià Rius Vilella (1904-1983), reputat director d’orfeons el primer i destacats compositors de sardanes els dos altres.