El primer franquismo en Manresa en un clic (1939-1959)

L'entrada dels franquistes, una eufòria que va durar poc

Testimoni: Maria Torra Miró (Manresa, 27/03/1932)

Data de l'entrevista: 13/10/2006

Autors de l'entrevista: Joaquim Aloy i Pere Gasol

Gravació de l'entrevista: Laura CasaponsaLlista de vídeos: