El primer franquismo en Manresa en un clic (1939-1959)

Quan baixaven la bandera, tothom parat amb el braç enlaire

Testimoni: Lluís Soldevila Mominó (Manresa, 29/12/1931)

Data de l'entrevista: 19/07/2012

Autor de l'entrevista: Joaquim Aloy

Gravació de l'entrevista: Georgina FarrandoLlista de vídeos: