El primer franquismo en Manresa en un clic (1939-1959)

"Vaig viure una època bé, normal"

Testimoni: Montserrat Camprubí Rovira (Manresa, 22/10/1927)

Data de l'entrevista: 07/03/2009

Autor de l'entrevista: Joaquim Aloy

Gravació de l'entrevista: Jorge CaballeroLlista de vídeos: