Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

El Consell de l'Escola Nova Unificada (CENU)

   

25/8/1936 “L’Escola Nova”, Lluís Pagès i Vila: amb el fracàs de l'aixecament franquista a Catalunya començà una etapa revolucionària que, en el camp de l'ensenyament, es concretà en el decret de 27 de juliol de creació del Comitè (més tard Consell) de l'Escola Nova Unificada (CENU) que va elaborar un projecte escolar que es pot considerar revolucionari. Un projecte que, malauradament, es va portar a terme només parcialment i en un context guerra. Lluís Pagès i Vila exposa en aquest article els objectius socials, intel·lectuals i formatius de l’Escola Nova Unificada i anima els mestres a treballar-hi.

     

26/8/1936 “Delegació Comarcal del Comitè de l’Escola Nova Unificada”: amb l’objectiu d’organitzar l’ensenyament a Catalunya, es van constituir, durant el mes d’agost, una sèrie de delegacions comarcals del CENU, entre elles la de la comarca de Bages, amb seu a la Plaça Fius i Palà, n. 1, al pis principal de ca la Buresa. La delegació comarcal estava formada totalment per professionals de l’ensenyament: dos representants de la CNT, dos representants de la UGT i dos més de la Generalitat. Els representants de la CNT eren el mestre racionalista Felip Díez Sada i el mestre Ignasi Codina; els de la UGT, el mestre Jaume Sellarès Huguet i el professor de l’Escola d’Arts i Oficis Josep Font Cabanes; i els de la Generalitat, el director de l’Escola d’Arts i Oficis, Antoni Invers i Pi (1905-1987), i el mestre Josep Torra. La presidia Felip Díez Sada i n’era secretari Antoni Invers. El primer objectiu que es van proposar va ser que el dia primer d’octubre tots els nens estiguessin escolaritzats i que s’hagués acabat el problema dels nens que no anaven a l’escola.

 

15/12/1936 “L’Escola nova i l’orientació professional”; 18/12/1936 “La conferència de Joan Aleu”; 19/12/1935 “La conferència de Joan Aleu”: el Pla General d’Ensenyament del CENU establí l’escolarització bàsica entre els 0 i els 15 anys. Després hi havia múltiples opcions: escoles de pre-aprenentatge, escoles d’aprenentatge, l’Escola del Treball o el Politècnic Bàsic (ensenyament teòricopràctic, oposat al batxillerat clàssic), posteriorment, les Escoles Tècniques o la Universitat. També els ensenyaments artístics superiors (Belles Arts i Bells Oficis). El Politècnic d’adaptació, creat al gener de 1937, oferia als treballadors i treballadores la possibilitat d’accedir al nou sistema i d’integrar-se a la Universitat. Joan Aleu Botxaca, una persona rellevant dins el món de l’ensenyament professional pels seus càrrecs de director de l’Escola del Treball, secretari del Consell de l’Escola Nova Unificada i President de la ponència d’ensenyament professional, és el conferenciant que convida l’Ateneu Popular de Manresa perquè exposi el Pla General d’Ensenyament del CENU, especialment pel que fa a l’orientació professional.