El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Anaven a peu al Molí de Boixeda per una llesca de pa

Testimoni: Lluís Grifell Pons (Manresa, 04/10/1925)

Data de l'entrevista: 19/07/2010

Autor de l'entrevista: Joaquim Aloy

Gravació de l'entrevista: Georgina FarrandoLlista de vídeos: