El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Va cridar: “Han marxat els lladres. ¡Viva Franco. Arriba España! Sortiu de la mina”

Testimoni: Lluís Soldevila Mominó (Manresa, 29/12/1931)

Data de l'entrevista: 16/07/2012

Autor de l'entrevista: Joaquim Aloy

Gravació de l'entrevista: Georgina FarrandoLlista de vídeos: