El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

El secretari de l’Ajuntament s’encarava a la gent que parlava en català

Testimoni: Esteve Bascompte i Vilanova (Manresa, 27/11/1924)

Data de l'entrevista: 13/10/2006

Autors de l'entrevista: Joaquim Aloy i Pere Gasol

Gravació de l'entrevista: Laura CasaponsaLlista de vídeos: