El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

La figura de Fernando Pastor Campoy

Testimoni: Joan Rius i Emili Vilanova (Manresa, 30/8/1925 i 4/12/1918)

Data de l'entrevista: 16/10/2006

Autors de l'entrevista: Joaquim Aloy i Pere Gasol

Gravació de l'entrevista: Laura CasaponsaLlista de vídeos: