El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Celebracions ignasianes (1948 i 1956)

Text introductori

El IV Centenari de l'aprovació pontifícia del Llibre d'Exercicis (1948) i el IV Centenari de la mort de Sant Ignasi

A Manresa, el maig de l'any 1948, es commemorà el IV Centenari de l’aprovació per part del Papa del Llibre d’Exercicis Espirituals, que Sant Ignasi de Loiola havia començat a escriure a La Cova. Igualment, a l'any 1956, tingueren lloc, també a Manresa, importants actes commemoratius amb motiu del IV Centenari de la mort de Sant Ignasi.

 

El cardenal-arquebisbe de Tarragona, l'abat Escarré de Montserrat, 7 bisbes, dos ministres del govern franquista (el d'Afers Exteriors, Alberto Matrín Artajo, i el de Justícia, Raimundo Fernández-Cuesta), així com Esteban Bilbao Eguía, president de “las Cortes Españolas en representación de Su Excelencia el Jefe del Estado” i altres autoritats civils i militars vingueren a la ciutat per donar més relleu al conjunt d'actes commemoratius que es realitzaren al llarg de tota una setmana.

Les celebracions, atès també el context de la forta religiositat oficial que imperava en l'ambient d'aquella època, foren certament molt concorregudes.