El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

La visita de la Verge de Fàtima (1950)

Text introductori

El maig de l'any 1950 la imatge de la Mare de Déu de Fàtima visità Manresa. Enmig d'un clima de fervor popular, aquesta visita durà diversos dies i anà recorrent bona part dels carrers i barris de la ciutat. Com si es tractés d’unes grans enramades, la fesomia urbana de la ciutat canvià totalment: per uns dies, l’habitual grisor de la Manresa de la postguerra fou oblidada per una altra de més alegre, optimista, participativa i de colors vius.

En efecte, els veïns engalanaren carrers, façanes i balcons amb garlandes, escuts, roses, paper de seda, confeti i altres elements decoratius. Les imatges que es poden observar en aquest apartat mostren, alhora, aquesta transformació estètica i la gran gentada que envoltava el pas de la processó religiosa -amb una presència preeminent de sacerdots- pels diversos indrets del nucli urbà. Hi havia cues, per exemple, per poder transportar la imatge de la Mare de Déu o bé, tan sols, per poder-ne presenciar el pas des d'un bon lloc.

El periòdic "Manresa", amb l'entusiasme habitual dels servidors del règim per aquest tipus d'actes, ho reflectia així: “Impresionantes actos de homenaje a la Virgen de Fátima. La ciudad, con sus mejores galas, presenta un aspecto fantástico jamás registrado”. Tanmateix, les despeses de tot plegat foren d'una certa consideració i l'Ajuntament hi contribuí amb una subvenció de 3.000 pessetes.