El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Els primers alcaldes del franquisme. Imatges

 

     

L'alcalde Domènec Prunés Miquel (el segon de la primera filera, al costat d'un militar) amb eclesiàstics i militars, davant de la basílica de la Seu. (Fons Villaplana – Arxiu Comarcal del Bages).

 

 
   

Desembre del 1947: visita de l’alcalde Joan Prat Pons a diverses institucions benèfiques de la ciutat. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

6 i 7/7/1945: acte de presa de possessió de Joan Prat Pons com a alcalde de Manresa i, l’endemà, vermut de celebració. (Fons Enric Villaplana – Arxiu Comarcal del Bages)

 

 

1/3/1958: presa de possessió del nou alcalde, Josep Moll Vall, amb la presència del governador civil, Felipe Acedo Colunga. Darrere, l'efigie del general Franco. (Arxiu Comarcal del Bages).

Torna a dalt