El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Ex-cautivos. Documents

 

       

Juny del 1939: correspondència entre la "Comisión de ex cautivos organizadora del Homenaje al Caudillo" i l'Ajuntament de Manresa per triar un delegat local que formi part d'aquest organisme. La persona triada per l'Ajuntament serà Miquel Badal Ballarà, que durant la contesa patí la repressió des de la rereguarda republicana. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

30/3/1943: nota de l’alcalde al delegat comarcal d’Ex Cautivos por España en què demana els noms i adreces de manresans que patiren la repressió de la rereguarda republicana i dels assassinats "por los rojo-separatistas" i els seus familiars. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Novembre de 1940: invitació i programa d'actes amb motiu de la "Concentración Comarcal de Ex-cautivos y bendición del Banderín". (Arxiu Municipal de Manresa).