El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

L'omnipresent bandera espanyola. Documents

 

     

22/1/1943: crida de l’alcalde Domènec Prunés a celebrar el fet d’hissar la bandera en els actes commemoratius de la “liberación de la ciudad” i a fer-ho simultàniament en tots els edificis oficials. Alhora, “se recuerda a todos los vecinos de esta ciudad la obligación de colocar colgaduras en sus balcones y ventanas durante el día 24 en prueba de gratitud a nuestro invicto Caudillo y al Glorioso Ejército liberador de Manresa”. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

20/1/1944: ban de l’alcalde Josep Montardit semblant al document anterior. N’ha desaparegut l’obligació de penjar banderes. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

27/5/1944: escrit del “Ayuntamiento nacional” de Sant Salvador de Guardiola que deixa constància de la recepció de “25 banderas con palo, 2 banderas grandes de 3 metros y 8 gallardetes” de l’Ajuntament de Manresa, que es tornaran un cop s’hagin fet servir. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

24/10/1944: discurs de l’alcalde Josep Montardit en què insta els manresans a participar en una subscripció popular per fer el lliurament d’una bandera al batalló de la guarnició de la ciutat: "Unámonos a este homenaje que tan hondo ha de calar en nuestro reconocimiento de liberados para que sea la expresión libre y espontánea de la unión indisoluble del pueblo manresano y el Ejército Español". (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

16/1/1946: escrit del tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat en què acredita haver rebut de l’Ajuntament de Manresa més de 100 “banderas nacionales” i altres complements que haurà de tornar un cop hagin estat utilitzats. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

20/8/1947: escrit de l’administració de correus de Manresa en què sol·licita a l’Ajuntament que doti l’oficina d’una “bandera nacional”, ja que l’anterior està molt malmesa i no es pot exhibir durant la Festa Major.

 

     

Juliol de 1949: ban de l’alcalde Joan Prat Pons en què informa de l'acte de lliurament d'una bandera al batalló de la caserna del Carme: "Vuestro Alcalde, espera y os conjura para que al impulso de vuestros sentimientos, unidos todos en un haz, rindáis junto a mí el debido homenaje a la Bandera -donación popular- y al Ejército, concurriendo a los actos anunciados en los que sois llamos los primeros, como MANRESANOS y como ESPAÑOLES". (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

10/7/1949: programa dels actes de “Bendición y entrega de la bandera al Batallón” de la caserna del Carme, que havia estat costejada per subscripció pública a iniciativa de l’Ajuntament. La madrina de “la gloriosa enseña patria” va ser Dolors Pujol de Prat. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

29/7/1950: proposta per adquirir “banderitas y gallardetes” per instal·lar al passeig de Pere III. L’import -només de la roba- és de 4.740 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

16/8/1950: factura d’Industrias y Almacenes Jorba S.A. per la confecció de banderes espanyoles i altres complements, per valor de 3.997,50 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

9/5/1952: pressupost d’Industrias y Almacenes Jorba S.A. per a l’Ajuntament de Manresa per a la confecció d’una bandera “nacional”, una de la Falange i una altra del Requetè. L’import total puja 2.266 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

Carta sense data de l’empresa Industrias Metalúrgico-loneras Avelino Serrano Marina, que s’ofereix per confeccionar “banderas Nacionales y del Movimiento”, ja que té “una gran partida de lanilla especial”. N'adjunta una mostra. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt