El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Sección Femenina. Documents

 

       

17/4/1959: resposta a un requeriment del Governador Civil amb la relació d’activitats i cursets que ha dut a terme des de 1939 la Sección Femenina de FET y de las JONS. Hi destaquen els cursets de “hogar” i cultura general per a noies, com també el pressupost de millora d’instal·lacions. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

27/7/1939: carta de FET y de las JONS a l’alcalde de Manresa en què se sol·licita l’ús d'un local per part de les "Organizaciones Juveniles Femeninas". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

17/8/1940: notificació de l’alcalde Domènec Prunés en què insta la “Organización de las Juventudes Femeninas” a deixar el local on estan allotjades, a la plaça d'Espanya, perquè hi han d'anar diferents equipaments sanitaris. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

13/11/1940: carta de l’Hermandad de la Ciudad y el Campo en què demana a l’Ajuntament una subvenció per al curset de “divulgadoras sanitarias”. Nota d’agraïment a l’Ajuntament per la concessió de la beca demanada, de 224,70 pessetes,, per formar “divulgadoras sanitarias”. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

15/12/1941: relació de donatius recepcionats a l’Ajuntament “pro aguinaldo División Azul” i lliurats a la Sección Femenina, amb el corresponent rebut. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Març del 1949: invitació a l’alcalde a assistir al “Concurso de Coros y Danzas” que s’ha de fer a l’Instituto de Cultura. Nota de l’alcalde en què delega l’assistència a l’acte en el regidor de Cultura, Josep Culillas Urpina. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

5/1/1948: acord de la ponència de Cultura de l'Ajuntament de subvencionar amb 750 pessetes el cor de la Sección Femenina. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Abril-juliol de 1959: instància de la delegada local de la Sección Femenina, Montserrat Padró Vendrell, en què demana una subvenció de 6.000 pessetes per cobrir les despeses de les activitats realitzades. Resposta de la Comissió Municipal, en què atorga la quantitat sol·licitada. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

4/11/1946: Saluda adreçat a Francesc Gual, cap de la Guàrdia Urbana, per la delegada local de la Sección Femenina, Regina Pla Piera, per comunicar-li el seu cessament en el càrrec. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Octubre del 1947: Saluda de Margarita Mercadal Medina adreçat al cap de la Guàrdia Urbana, Francesc Gual Vilaseca, en què li comunica que ha estat designada delegada local de la Sección Femenina de la FET y de las JONS. Resposta de felicitació per part del cap de la Guàrdia Urbana. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

4/9/1942: Saluda de la delegada provincial de la Sección Femenina en agraïment a l’alcalde per la subscripció a la revista “Consigna”. (Arxiu Municipal de Manresa).

Torna a dalt