El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Visita del ministre d'Educació Joaquín Ruiz-Giménez (7-10-1952). Documents

 

   

4/10/1952: invitació de l’alcalde a la professora Ramona Ametlla als actes de recepció del ministre d'Educació. Relació del professorat de l'Escola Municipal d'Arts i Oficis, als quals se'ha enviat la mateixa invitació. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

7/10/1952: programa oficial de clausura del 50è i 75è aniversari, respectivament, de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis i de l’Instituto Nacional de Enseñanza Media de Manresa, respectivament. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

7/10/1952: revers del programa de clausura amb els noms de diversos professors i professores que devien participar en un o més actes commemoratius: Ignasi Domènech Sant, Josep Grifé Puigdellívol, Fernando Hurtado Sanchís, Santiago Giner Cloquell, Esteve Bagué Nin, Ignasi Bajona Oliveras, Josep Mª Picas Giró, Juan Mª Menéndez-Arango Tort, Pedro Menéndez-Arango Tort, Rafael Vidal Clavería, Joan Serra Planas, Celestino Aguado Romero, Laura Grau Fabregat, Ginesa Jódar Flores, Amparo Díaz de Hurtado, Margarita Vicente de Crespo, Montserrat Badal, Rosario Coll Vallés i David Torra Ferrer. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

7/10/1952: programa del "almuerzo" amb el ministre. Amb lletra manuscrita, els noms d'algunes de les persones que hi assistiran. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

   

7/10/1952: relació de totes les persones convidades al “almuerzo”. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

   

7/10/1952: llista de personalitats assistents a la recepció del ministre. (Arxiu Municipal de Manresa)