Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Colomina Muzas, Trinitat

Selecció de fulls de l’expedient de depuració de la mestra Trinitat Colomina Muzas i acreditació que presenta el 15/2/1939 a les autoritats franquistes per a demostrar que havia exercit fins llavors com a mestra de l’escola graduada de nenes de la Bonavista i a  Manresa des de l’1 de setembre de 1925. (Archivo General de la Administración i Arxiu Municipal de Manresa)

 

Selecció de fulls del sumari judicial de Trinitat Colomina Muzas. (Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer)