Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Guisasola Rodríguez, Guadalupe

   

Portada de l’expedient de depuració de la mestra Guadalupe Guisasola Rodríguez i acreditació, amb data 15/2/1939, com a mestra nacional de l’escola unitària de pàrvuls de la Bonavista de Manresa des del 22 d’octubre de 1933. El text es presenta a les autoritats franquistes per a poder tornar a exercir en el càrrec. (Archivo General de la Administración i Arxiu Municipal de Manresa)

       

Selecció de fulls del sumari judicial de Guadalupe Guisasola Rodríguez. (Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer)