Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Martí Garriga, Joan

   

Selecció de fulls de l’expedient de depuració del mestre Joan Martí Garriga i acreditació que presenta el 10/5/1939  a les autoritats franquistes per a demostrar que havia exercit de mestre nacional al Grup Escolar Renaixença de Manresa des del 24 de novembre de 1934.  S’excusa de no haver pogut presentar abans aquest document per haver estat reclòs en un camp de concentració. (Archivo General de la Administración / Arxiu Municipal de Manresa)

   

Selecció de fulls del sumari judicial de Joan Martí Garriga. (Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer