Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Mir Fàbrech, Josep

     

1935: Alumnes de l’Escola Normal de la Generalitat que finalitzaven els seus estudis el curs 1934-1935. Entre ells hi ha Josep Mir Fàbrech, Maria Teresa Broto Sans, Maria Llaveries Viladomiu i Josepa Riera Vives que van treballar a Manresa. (Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)

     

17/7/1935: Nomenament de Josep Mir com a professor del segon torn de la colònia escolar de Santa Fe del Montseny per part de la Secció de Cultura de l’ajuntament de Barcelona. (Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)

     

Juliol 1936: Full de serveis de Josep Mir on consta la seva destinació a Manresa com a mestre propietari provisional. (Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)

     

24/2/1940: Certificat de la pertinença de Josep Mir a la Companyia de Treballadors Espanyols al lloc de Saint Médard-en-Jalles. (Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)

     

15/5/1942: Certificat de la pertinença des del 13/1/1940 de Josep Mir a la companyia 183 de Treballadors Espanyols a Arles. (Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)

     

20/12/1944: Document de la Prefectura de l’Aude on es fa constar que Josep Mir queda alliberat del 422 Groupe de Travailleurs Étrangers i que pot iniciar el procés de regularització de residència a França. (Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)

     

1942, 1943, 1944: Documents d’identitat de Josep Mir com a membre de les companyies de treballadors estrangers, amb la fotografia i les empremtes digitals. (Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)

     

17/5/1945: Primer nomenament de Josep Mir com a professor assistent d’espanyol de l’ajuntament de Narbona, feina en la qual va treballar 33 anys, fins a la jubilació. (Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)

     

5/8/1947: Certificació signada per Miquel Santaló (ministre d’Instrucció Pública del govern republicà en l’exili) on es confirma la titulació de mestre de Josep Mir i que havia treballat com a mestre a Manresa. (Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)

     

9/2/1948: Notificació del Ministeri de l’Interior que signa Josep Mir com a president del Casal de Catalunya de Narbona. (Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)

   

17/6/1978: Acte celebrat amb motiu de la jubilació de diversos membres de la comunitat educativa del Lycée Docteur Lacroix de Narbona, entre ells Josep Mir. (Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)

   

18/6/1978: Notícia apareguda al diari “L’Indépendant” sobre la festa en honor de les persones que es jubilaven al Lycée Docteur Lacroix, entre elles Josep Mir. (Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)

     

22/8/1978: Document de l’Oficina de personal de l’ajuntament de Narbona on es notifica la seva jubilació a Josep Mir. (Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)

   

20/11/1978: Qüestionari omplenat per Josep Mir com a antic treballador de les Compagnies de Travailleurs Étrangers on consten els camps de concentració on va estar internat i les companyies de treballadors on va treballar forçosament.
(Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)

     

28/6/1979: Petició al Director General de Personal del Ministeri d’Educació perquè sigui revisat el seu expedient de depuració i li siguin anul·lades les sancions administratives que li va imposar el franquisme. (Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)

     

6/8/1979: Anul·lació de les sancions administratives i reconeixement dels drets i triennis des de la seva expulsió del cos de mestres. (Fons Salomó Marquès. El Magisteri exiliat de Catalunya. Universitat de Girona)