Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Ramírez Tormo, Vicent

   

20/02/1939: acreditació que Vicent Ramírez Tormo presenta al president de la Comissió de cultura de Manresa per a demostrar que havia exercit en diferents escoles de la ciutat com a mestre i notificació del 8/7/1940 de la Comissió depuradora de magisteri a l’alcalde de Manresa perquè entregui l’expedient de depuració a Vicent Ramírez Tormo. (Arxiu Municipal de Manresa / Arxiu Comarcal del Bages)

   

Selecció de fulls de l’expedient de depuració de Vicent Ramírez Tormo. (Archivo General de la Administración)

     

10/11/1939: nomenament del Ministerio de Educación Nacional, com a mestre interí de l’escola nacional de Manresa, de Vicent Ramírez Tormo. (Arxiu Comarcal del Bages)