Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Ribes Grau, Dolors

Selecció de fulls de l’expedient de depuració de la mestra Dolors Ribes Grau i acreditació que presenta el 22/2/1939 a les autoritats franquistes com a prova d’haver exercit de mestra a l’escola nacional de nenes de Viladordis de Manresa amb anterioritat a l’inici de la Guerra Civil.
 (Arxiu Comarcal del Bages / Archivo General de la Administración / Arxiu Municipal de Manresa)
 

 

Selecció de fulls del sumari judicial de Dolors Ribes Grau. (Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer)