Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Roigé Simó, Jaume

     

1938: Fotografia de Jaume Roigé Simó amb l’uniforme de tinent de l’exèrcit republicà. (Arxiu familiar)

     

Foto de Jaume Roigé Simó després de la guerra civil, els anys 1940. (Arxiu familiar)

     

6/7/1949: Carta de condol dirigida a Joaquim Amat-Piniella per la mort de la seva esposa, Maria Llaveries, amb la qual Jaume Roigé Simó havia treballat al Grup Escolar Renaixença. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

Selecció de fulls de l’expedient de depuració del mestre Jaume Roigé Simó. (Archivo General de la Administración)