Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Santacana Minguell, Ramon

       

Selecció de fulls de l’expedient de depuració del mestre Ramon Santacana Minguell i acreditació que presenta el 15/2/1939 a les autoritats franquistes per a demostrar que havia estat mestre nacional propietari de l’escola unitària número 6, establerta al Grup Escolar Bonavista de Manresa. (Archivo General de la Administración / Arxiu Municipal de Manresa)

       

Selecció de fulls del sumari judicial de Ramon Santacana Minguell. (Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer)